Vizovice

Služby » Kultura a sport

Tradičné kultúrne podujatia
názov termín miesto konania
Jarný vrbovský jarmok apríl okolie Domu kultúry
Letný vrbovský jarmok júl okolie Domu kultúry
Hudobný festival Vrbovské vetry júl štadión
Dni mesta Vrbové október okolie Domu kultúry
Jesenný vrbovský jarmok október okolie Domu kultúry

 

 

športoviská v meste
názov adresa
štadión Športová ulica
športovisko pri I. základnej škole Školská ulica
športovisko pri II. základnej škole Komenského ulica
vodná nádrž Čerenec Rekreačná ulica, Priehradná ulica
hokejbalové ihrisko Jantauschova ulica

 

V priebehu roka môžete vo Vrbovom navštíviť
koncery vážnej a populárnej hudby, ľudové zábavy, výstavy, besedy a iné podujatia, ktoré nielen pre občanov Vrbového
pripravilo mesto Vrbové.

 
Copyright Mesto Vrbové
administrátorský prístup