Vizovice

Služby » Pamiatky

budovy Kúria Mórica Beňovského Najstaršia stavebná pamiatka mesta obytného charakteru. Pochádza zo 17. stor. Do histórie sa zapísala ako rodný dom Mórica Beňovského (1746 - 1786), cestovateľa a kráľa Madagaskaru. 
Šikmá veža Ide o klasicistickú stavbu z rokov 1832 - 1835. Má výšku 38,16 m. V r. 1930 sa náhle naklonila. Jej odklon od zvislej osi činí 98 cm.
Farský kostol sv. Martina Trojloďová stavba. Najstaršia stavebná pamiatka mesta, ktorej jadro bolo postavené v gotickom slohu. Prvé správy o kostole sa viažu k 14. storočiu. V tunajšej hrobke sú pochovaní predkovia Mórica Beňovského z matkinej strany.
Synagóga Postavili ju v r. 1883 v maurskom slohu.
Evanjelický kostol Stavba z roku 1929, inšpirovaná byzantsko-slovanskou sakrálnou architektúrou, stojí na mieste tolerančného kostola z roku 1784. Veža vysoká 30,4 m je z roku 1896.
Kláštor Pia XI. Dal ho postaviť miestny rodák biskup Pavol Jantausch v r. 1932. Slúži sestrám premonštrátkam. V roku 1990 bola adaptovaná pre potreby kláštora aj priľahlá cirkevná škola z roku 1939.
Kostol sv. Gorazda Druhý najväčší kostol zasvätený sv. Gorazdovi (po Košiciach). Moderná architektúra z roku 1997. V interiéri plastiky sv. Gorazda, Cyrila a Metoda od akad. sochára Emila Venkova.
sakrálne pamiatky Kaplnka sv. Rocha Postavili ju za mestečkom pri prameni vody v r. 1831-1832 po prvej epidémii cholery, ktorá si vo Vrbovom vyžiadla za krátky čas 500 - 600 obetí na ľudských životoch.
Cintorínska kaplnka Stojí na mieste staršej kaplnky. Podľa projektov známych architektov Františka Wimmera a Andreja Szönyiho ju vybudovali v roku 1936.
Pieta   Barokové súsošie Piety je situované v parku v centre mesta.
Socha sv. Floriána Baroková socha pri Kostole sv. Martina.
Baroková socha sv. Mikuláša Baroková socha na konci Mikulášskej ulice.
Socha sv. Jána Nepomuckého Sochu, ktorá v roku 1921 nahradila staršiu (barokovú) zničenú  dva roky predtým, požehnal Andrej Hlinka.
Pamätné kríže  Vyrezávaný drevený kríž z roku 1737 (z vonkašej strany sanktuária Kostola sv. Martina). Kamenné kríže - pri Kostole sv. Martina (1814), na Hrabinách (1759), na cintoríne, pri "hornej" hradskej (1854).
Kamenné náhrobky Sú umiestnené na cintoríne, ktorý bol založený v poslednej tretine 18. storočia. Najstaršie sem preniesli z pôvodného cintorína pri Kostole sv. Martina. V roku 1995 mesto vyhlásilo súbor najstarších a pamätných nárobkov za chránené.
pamätníky Pamätník padlých v I. a II. svetovej vojne Postavili ho v roku 1929 na pamiatku obetí Prvej svetovej vojny. Osadili naň bustu gen. Milana Rastislava Štefánika. V roku 1969 k pomníku pripojili tabule na pamiatku obetí Druhej svetovej vojny a SNP. 
Pamätná tabuľa Jána Baltazára Magina Je osadená na katolíckej fare. Pripomína pamiatku vrbovského rodáka, ktorý sa do histórie zapísal ako autor prvej tlačou vydanej obrany Slovákov (1728).
Pamätná tabuľa Mórica Beňovského Zdobí priečelie jeho rodného domu - kúrie M. Beňovského.
Pamätné tabule rodákov a osobností mesta Pamätné tabule pripomínajú aj ďalších rodákov mesta: biskupa Pavla Jantauscha a spisovateľa Ela Šándora a osobnosti, ktoré v meste pôsobili: Júliusa Markoviča, slovenského kandidáta na poslanca uhorského snemu v pamätných voľbách v r. 1905 a 1906, a evanjelických kňazov Júliusa Bodnára, historika a spisovateľa, a Štefana Bučku, účastníka SNP.

 
Copyright Mesto Vrbové
administrátorský prístup