Vizovice

Služby » Ubytovanie

Názov Kapacita Prevádzka Adresa Telefón www E-mail Wifi
Penzión Čerenec 14 celoročne Rekreačná 108 0905 983855
0908777196 
www.cerenec.sk/   nie
Stredná odborná škola 30 celoročne Zigmundíkova
 ul. 334/5 
033 77 19 961 www.sosvrbove.edupage.eu sou@souvrbove.edu.sk nie
Súkromná chatka na Čerenci (L 63) 5 celoročne Rekreačná  02 555 74 000 http://www.ckrodo.sk/   nie
Súkromná chatka na Čerenci (L 64) 5 celoročne Rekreačná  02 555 74 000 http://www.ckrodo.sk/   nie
Chaty pod hrádzou Čerenca ? mimo prevádzky Rekreačná  
Copyright Mesto Vrbové
administrátorský prístup