Vizovice

Zaujimavosti v mikroregione » Mohyla Očkov

Mohyla Očkov

 

V katastrálnom území obce Očkov (pri ceste vedúcej z Krakovian do Nového Mesta nad Váhom), vo vzdialenosti päť až šesť kilometrov od Vrbového, sa nachádza praveká mohyla sprístupnená vo forme archeologickej expozície. Pochovali do nej náčelníka ľudu stredodunajských popolnicových polí (velatická kultúra - 1300 - 1000 pred Kr.). Vrstva popola a uhlíkov s roztavenými bronzovými predmetmi, nájdenými pri archeologickom výskume, svedčí o pohrebnej hranici, na ktorej po spálení tela vybudovali z hliny, kameňa a dreva hrobku s priemerom násypu 25 metrov. Nálezisko archeologicky preskúmali v päťdesiatych rokoch minulého storočia a verejnosti ho vo forme archeologickej expozície sprístupnili po rekonštrukcii v r. 1966. V blízkosti mohyly, vo zvyškoch očkajovského kaštieľa, tzv. „Krvavej krčmy", je inštalovaná expozícia nálezov z kniežacej mohyly a rímsko-barbarského pohrebiska, ktoré tu tiež preskúmali.

 

 

 

 
Copyright Mesto Vrbové
administrátorský prístup