Vizovice

Historické pamiatky » Kláštor Pia XI.

Kláštor Pia XI.

 

Vrbovský rodák Dr. Pavol Jantausch sa rozhodol vybudovať vo Vrbovom kláštor pre sestry premoštrátky. Kláštornú kaplnku požehnal v roku 1932 a susediacu školu v r. 1939. Areál kláštora na Jantauschovej ulici tvoria dve budovy - kláštor a pôvodne ľudová škola. V strede kaplnky bola umiestnená socha Madony, kedže kaplnka je zasvätená Panne Márii. Steny apsidy po ľavej i pravej strane zdobila dvojica stojacich anjelov s dymiacou kadidelnicou obrátených smerom k oltáru. Po úpravach interiéru v roku 1997 boli nástenné dekorácie i klasický oltár odstránené a po stranách nového bohostánku umiestnili sochy - sochu sv. Jozefa a Madony.

 
Copyright Mesto Vrbové
administrátorský prístup