Vizovice

Historické pamiatky » Kúria Mórica Beňovského

Kúrie Mórica Beňovského

Od sklonku 19. str sa šlachtická kúria situovaná v radovej uličnej zástavbe na rozhraní nam. Slobody a Beňovského ulice začala označovat ako rodný dom Morica Beňovskáho. Z tohoto dôvodu v roku 1908 na jej priečelie osadili pamätnú tabuľu. Od roku 1873 bola sídlom Prvej slovenskej banky neskôr učňovskej školy . Po druhej svetovej vojne prešla do majetku obce resp. Mesta Vrbové. Do roku 1995 tu boli umiestnené mestské nájomné byty. V rokoch 1995-1998 prešla budova rekonštrukciou. Budovu mesto odovzdalo do užívania na kultúrne účely - mestská knižnica, historická expozícia. Priestranná povala bola upravená na podkrovnú spoločenskú sálu. Architektonicky bolo dotvorené i nádvorie v súčasnosti slúžiace na usporadúvanie kultúrno-spoločenských podujatí.

 

 
Copyright Mesto Vrbové
administrátorský prístup