Vizovice

Historia

Ako dokladajú archeologické nálezy, územie Vrbového bolo osídlené od nepamäti. Prítomnosť našich slovenských predkov je v jeho intraviláne zdokumentovaná od 9. storočia. Prvá písomná zmienka vzťahujúca sa na Vrbové je z roku 1113 (villa Po/s/coz). Z roku 1262 je písomný záznam o dedine Holeška rozprestierajúcej sa v bývalom vrbovskom chotári. Prvá konkrétna zmienka o Vrbovom sa viaže k roku 1347. Na sklonku 14. storočia už v písomných prameňoch vystupuje ako mestečko (oppidum). Oslobodenie od mýta a tridsiatku (cla) cisárom Žigmundom v roku 1437 podporilo jeho ďalší hospodársky rozvoj - Vrbové sa postupne vyvinulo na remeselnícko-obchodné centrum širšieho okolia a toto postavenie si udržalo do konca 19. storočia, keď ho predstihli Piešťany.

 

Katastrofálne následky pre mestečko mal turecko-tatársky vpád v roku 1599. Vtedy Vrbové ľahlo popolom, mnohí obyvatelia prišli o život, iní sa dostali do zajatia. Turci zopakovali nájazd v roku 1663, keď z Vrbového a okolia zajali vyše sto ľudí.

 

V roku 1696 mu cisár Leopold I. rozšíril jarmočné privilégium. Odvtedy sa konávalo šesť výročných jarmokov a od roku 1829 až osem. Vrbovské jarmoky sa stali povestnými. Prichádzali na ne kupujúci a predávajúci zo širokého okolia, dokonca aj z Moravy.

 

Až do konca 19. storočia tu významnú úlohu zohrávalo aj vinohradníctvo. Výraznejší rozvoj priemyslu nastal od polovice 20. storočia po vzniku textilného podniku Trikota, ktorý sa postupne stal najväčším výrobcom spodnej dámskej bielizne v celoštátnom meradle. V súčasnosti vo Vrbovom vyvíja činnosť celý rad podnikateľských subjektov.

 

V roku 1958 sa od Vrbového oddelili početné vrbovské kopanice, z ktorých vznikla obec Prašník. Tým mestečko stratilo 2/3 svojho niekdajšieho veľkého chotára.

 

V roku 1967 Západoslovenský krajský národný výbor v Bratislave priznal Vrbovému štatút mesta. Vtedy bol daný do užívania kultúrny dom a prvý výškový bytový dom. Následne sa v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch uskutočnila rozsiahla bytová výstavba, v dôsledku ktorej stúpol počet obyvateľov mesta približne o tretinu, na súčasných 6249 (sčítanie ľudu v roku 2001).

 

 
Copyright Mesto Vrbové
administrátorský prístup