Vizovice

Základné info » Osobnosti mesta Vrbové

Osobnosti mesta Vrbové


Ján Baltazár Magin (1681 Vrbové - 1735 Dubnica nad Váhom),
autor prvej tlačou vydanej obrany Slovákov, básnik.


Bol všestranne vzdelaný. Ovládal problematiku rozličných vedeckých odborov, napr.: geografie, etnografie, filozofie, práva, klasickej filológie, poetiky atd. Ako kňaz najdlhšie pôsobil v Dubnici nad Váhom. Jeho vrcholným dielom je po latinsky písaná prvá národná obrana Slovákov. Magin zdôraznil, že Slováci ako pôvodní obyvatelia Uhorska musia byť rovnoprávni s Maďarmi. Prvý poukázal na etnickú celistvosť slovenského národa, vymedzil jeho územie a hranice a zdôraznil svojprávnosť Slovákov. Maginova obrana nášho národa zaujala významné miesto v procese formovania národného povedomia.

 

Móric Beňovský (1746 Vrbové - 1786 Madagaskar)
cestovateľ a spisovateľ, kráľ Madagaskaru.


Ako mladý vojak, ktorý sa pridal na stranu poľského protriruského povstania, sa dostal do ruského zajatia. Poslali ho do vyhnanstva na Kamčatku, odkiaľ sa mu podarilo na lodi ujsť do Macaa. Touto plavbou, zo severného Pacifiku na čínske pobrežie si získal prvenstvo. Neskôr sa dal do služieb Francúzska, aby získal Madagaskar pre túto krajinu a ponúkal sa Georgovi Washingtonovi do boja za nezávislosť USA. Jeho posmrtne vydané pamäti sa hneď koncom 18. storočia stali svetovým bestsellerom.

 

Jozef Emanuel (1803 Vrbové - 1890 Košeca)
básnik, publicista, osvetový pracovník a národovec.

Najdlhšie pôsobil ako farár v Košeci pri Ilave. Bol zakladajúcim členom Matice slovenskej a gymnázia v Kláštore pod Znievom. Literárne debutoval v Orli tatranskom. Neskôr publikoval poéziu s náboženskými, národnými a spoločenskými námetmi, ako i satirické verše. Dodnes uvádzaná je jeho vianočná hra Betlehem.

 

Elo Šándor (1896 Vrbové - 1952 Bratislava)
spisovateľ.


Známy sa stal najmä dielom Sváko Ragan z Brezovej, na základe ktorého bol v r. 1976 nakrútený trojdielny televízny film.

 

Štefan Pyšný(1889 Nové Mesto nad Váhom - 1969 Piešťany)
pedagóg, hudobný skladateľ.


Tento rodák z Nového Mesta nad Váhom začal vo Vrbovom pôsobiť v roku 1911. V časoch vrcholiacej maďarizácie pestoval v žiakoch slovenské národné povedomie. Rozsiahlou zbierkou ľudových piesní z Vrbového a Šípkového a vlastným skladateľským dielom si vytvoril trvalý pomník. Je pochovaný vo Vrbovom.

 

Mons. ThDr. Pavol Jantausch (1870 Vrbové - 1947 Trnava)
biskup, náboženský spisovateľ.


22. mája 1922 bol vymenovaný za apoštolského administrátora do Trnavy, kde bol 14. júna 1925 konsekrovaný (vysvätený) za biskupa ako titulárny biskup prienenský. Túto najväčšiu cirkevnosprávnu jednotku Slovenska viedol celé štvrťstoročie, až do svojej smrti 29. mája 1947. Vytvoril rozsiahle literárne dielo. Pochovaný je vo svojom rodisku - vo Vrbovom.

 

Jozef Adamec (* 1942 Vrbové)
futbalista, tréner.


Popredný slovenský futbalista, 61-násobný reprezentant bývalého Česko-Slovenska a päťnásobný kráľ česko-slovenských prvoligových strelcov. Neskôr dlhé roky pôsobil ako prvoligový tréner.

 

 

 

 
Copyright Mesto Vrbové
administrátorský prístup