Vizovice

Základné info » Pečať, erb a vlajka mesta Vrbové

Pečať, erb a vlajka mesta Vrbové


Vrbovský erb je odvodený zo starobylých pečatidiel. Na písomnosti datovanej 10. mája 1573 sa zachovalo vo forme odtlačku najstaršie pečatidlo Vrbového (ø 32 mm), pochádzajúce z konca 15. storočia. Heraldik Jozef Novák ho charakterizuje ako „prekrásne gotické pečatidlo". Po obvode má gotický minuskulný nápis: + sigillvm . vrbaw. V strede pečatného poľa je podľa presvedčenia niektorých odborníkov umiestnený obilný klas. Odráža to skutočnosť, že v mestečku sa nielen dorábalo obilie, ale bolo aj miestom veľkých obilných trhov.

 

Na listine z 11. mája 1587 je doložené vrbovské o niečo mladšie pečatidlo - zo 16. storočia (priemer 32 mm). Po obvode má nápis: + sigillvm * vrbaw *. Na pečatidle je už erbová figúra (klas) vložená do renesančného štítu, v jeho troch výsekoch je po jednej hviezdičke bez heraldickej funkcie. Sú zachované viaceré odtlačky tohto pečatidla až do 19. storočia.

 

V roku 1842 si dalo Vrbové vyhotoviť nové úradné okrúhle pečatidlo (ø 30 mm). Je na ňom zobrazený klas (vŕbový list?) v štíte. Po obvode pečatnej plochy sa nachádza kruhopis v latinskom jazyku: SIGILLVM OPPIDI VERBO A 1842, t. j. Pečať mestečka Vrbové, r. 1842.

 

Odborníci, ktorí pripravili v 60. rokoch minulého storočia vrbovský erb na používanie v súvislosti s opätovným povýšením na mesto, rozhodli, že erbovou figúrou je obilný klas, teda poľnohospodársky i zamestnanecký motív. K tomuto záveru došla  aj Heraldická komisia Ministerstva vnútra SSR 16. mája 1977. A tak vrbovský erb tvorí modrý štít, v ktorého strede je umiestnený zlatý klas.

Vlajku mesta tvorí päť pozdĺžnych pruhov striedavo žltej a modrej farby. Pomer strán je 2:3 a je ukončená takzvaným lastovičím chvostom siahajúcim do jednej strany listu vlajky.

 

 

 

 
Copyright Mesto Vrbové
administrátorský prístup