Vrbové

Kultúrné pamiatky » Konvent Milosrdných bratov /nemocnica/

(vlastník -Českomoravská provincia Hospitálskeho rádu sv. Jána z Boha - Milosrdných bratov )

História siaha do r. 1781, kedy Mária Antónia, manželka grófa Krištofa z Blümegenu, založila vo Vizoviciach Konvent Panny Márie Matky dobrej rady. V zakladacej listine zo dňa 16. mája 1781 sa môžeme dočítať, že pre chorých bol k dispozícii kňaz, lekárnik a dvaja chirurgovia.

V pôvodne jednoposchodovej barokovej budove bola verejná lekáreň, refektár a kuchyňa. Lekáreň je jednou z najstarších v ČR. Súčasťou nemocnice je secesná kaplnka a parkovo upravená záhrada. Od roku 1993 je vizovická nemocnica cirkevnou nemocnicou. Vysvätenie uskutočnil 13. októbra 1993 olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, bývalý dlhoročný duchovný správca vo Vizoviciach.


Do súčasnosti je nemocnica registrovaná ako Liečebňa dlhodobo chorých. Snahou všetkých zamestnancov je podporiť a uskutočňovať heslo milosrdných bratov: „PER CORPUS AD ANIMAM" (telom k duši).

 

Copyright Město Vizovice
administrátorský přístup