Vrbové

Kultúrné pamiatky » Kaplnka Panny Márie Lurdskej

Kaplnka je súčasťou mestskej pamiatkovej zóny.

Jej stavba sa dáva do súvislosti s epidémiou cholery vo Vizoviciach roku 1866.

V roku 2003 bola kaplnka presťahovaná o niekoľko metrov ďalej oproti pôvodnému umiestneniu z dôvodu vplyvu dopravy.

V tom istom roku bola aj vysvätená otcom arcibiskupom Janom Graubnerom.

 

Copyright Město Vizovice
administrátorský přístup