Vrbové

Kultúrné pamiatky

Historicky atraktívne mesto vytvára z Vizovíc architektonická a urbanistická štruktúra mesta. Historické jadro mesta vychádza z rozmanitosti etnografických základov a špecifických kultúrnych impulzov.


V historickom jadre mesta Vizovice, ktoré bolo v roku 1995 vyhlásené za Mestskú pamiatkovú zónu, sa nachádza 10 pamiatkovo chránených objektov zapísaných v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok ČR. Patria medzi ne:

 

Copyright Město Vizovice
administrátorský přístup