Vrbové

Historia mesta

Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1261, a to v zakladacej listine cisterciánskeho kláštora, ktorý založil kráľovský kastelán. Kláštor bol po ňom nazvaný Smilheim, alebo Rosa Mariae - Ruža Máriina. Pred týmto dátumom existovali Vizovice ako trhová osada.


Vo vlastníctve mesta sa vystriedal rad rodov, napr. Boskovicovci, Říčanskí, Dóczyovci, Gollenovci, Blümegenovci a Stillfriedovci. Vizovice povýšil na mestečko kráľ Jiří z Poděbrad roku 1466 a na mesto cisár Maximilián II. roku 1570.


Pre vizovickú šľachtu boli zásadným zdrojom príjmov dva podniky: pivovar a liehovar. Pivovar vyrábal roku 1843 2 500 džberov piva a produkcia liehovaru bola 800 džberov ročne. Časť pálenky sa predávala aj cudzím kupcom. Vtedy sa rodila budúca sláva vizovickej slivovice. Majiteľmi prvotných liehovarov boli Židia. Známa je tradícia rodu Singrovcov a Jelínkovcov.

 

Vizovice sú od 19. storočia spojované s výrobou a distribúciou slivovice, dnes sú propagované heslom „Vizovice - mesto slivovice". Na počiatku tretieho tisícročia boli prikúpené priľahlé pozemky a investovalo sa do ochranných známok súvisiacich s Vizovickým trnkobraním, ktoré si už získalo svoju tradíciu.

 

 

Copyright Město Vizovice
administrátorský přístup