Vrbové

Tradície a zvyklosti

TRADÍCIE A ZVYKLOSTI


Vizovické figurálne pečivo je nazvané podľa miesta pôvodu, nie je určené na konzumáciu. Cesto je z múky a vody. Figúrky miniatúrnych tvarov, predovšetkým zvieratiek, majú svoju typickú techniku výroby, tradičné tvary a pečú sa už viac ako 140 rokov. Boli určené na obdobie sviatkov. Každý tvar má svoj význam, napr. holubička je symbolom lásky a pokoja v rodine, žaba je ochrankyňou čistej vody, ryba značí mlčanlivosť, zajac chlapčenskú silu atď.

 

Prvá historická zmienka o Vizoviciach v súvislosti s pálením je datovaná rokom 1585. Vďaka vhodným klimatickým podmienkam bolo v okolí Vizovíc viac ako 70 000 slivkových stromov. Vysoká produkcia sliviek primäla miestnych roľníkov založiť roku 1894 Roľnícky akciový závod ovocinárstva - RAZOV. Ten roku 1934 odkúpil Rudolf Jelínek, ktorý dal firme meno používané dodnes. Dnes a.s. Rudolf Jelínek vyrába celú škálu výrobkov počínajúc ovocnými destilátmi (slivovica, hruškovica, marhuľovica, čerešňovica a jablkovica) cez brandy až po likéry.

 

Známe sú tiež „Valašské kraslice". Tieto naše valašské kraslice majú jednoduché vzory, pretože časť Valašska, v okolí Vizovíc, patrila za Rakúsko-Uhorska k najchudobnejším v tejto oblasti. Typické sú farby biela, žltá, červená a čierna. Je to valašská batika včelím voskom.

 

 

Copyright Město Vizovice
administrátorský přístup