Vizovice

Info » Personalities of the Town of Vrbové

Ján Baltazár Magin (1681 Vrbové - 1735 Dubnica nad Váhom),
author of the first printed defence of Slovacs, poet

 

Móric Beňovský (1746 Vrbové - 1786 Madagaskar),
taveller and writer, king of Madagaskar

 

Jozef Emanuel (1803 Vrbové - 1890 Košeca),
poet, publicist, enlightment advocate and patriot

 

Elo Šándor (1896 Vrbové - 1952 Bratislava),
writer

 

Štefan Pyšný(1889 Nové Mesto nad Váhom - 1969 Piešťany),
pedagogue, music composer

 

Mons. ThDr. Pavol Jantausch (1870 Vrbové - 1947 Trnava),
Bishop, religious writer

 

Jozef Adamec (* 1942 Vrbové),
footballer, coach

 

 
Copyright Mesto Vrbové
administrátorský prístup