Vizovice

Historie

Jak dokládají archeologické nálezy, území města Vrbové bylo osídlené od nepaměti. Přítomnost slovenských předků je v jeho matrice zdokumentovaná od 9. století. První písemná zmínka vztahující sa na Vrbové je z roku 1113 (villa Po/s/coz). Z roku 1262 je písemný záznam o dědině Holeška rozprostírající se v bývalém vrbovském katastru. První konkrétní zmínka o Vrbovém se váže k roku 1347. Na sklonku 14. století už z písemných pramenů vystupuje jako městečko (oppidum). Osvobození od mýta a cla císářem Žigmundem v roce 1437 podpořilo jeho další hospodářský rozvoj - Vrbové se postupně vyvinulo na řemeslnicko-obchodní centrum širšího okolí a toto postavení si udrželo do konce 19. století, kdy ho předběhly Piešťany.

 

Katastrofální následky pro městečko měl turecko-tatarský nájezd v roce 1599. Tehdy Vrbové lehlo popelem, mnozí obyvatelé prišli o život, jiní se dostali do zajetí. Turci zopakovali nájezd v roce 1663, kdy ve Vrbovém a okolí zajali více jak sto lidí.

 

V roce 1696 mu císař Leopold I. rozšířil pouťové privilegium. Odtehdy se konávalo šest výročních jarmarků a od roku 1829 až osm. Vrbovské jarmarky sa staly pověstnými. Přicházeli na ně kupující a prodávající ze širokého okolí, dokonce i z Moravy.

 

Až do konce 19. století zde sehrálo významnou úlohu také vinařství. Výraznější rozvoj průmyslu nastal od poloviny 20. století po vzniku textilního podniku Trikota, který se postupně stal největším výrobcem dámského spodního prádla v celostátním měřítku. V současnosti ve Vrbovém vyvíjí činnost celá řada podnikatelských subjektů.

 

V roce 1958 se od Vrbového oddělily početné vrbovské kopanice, ze kterých vznikla obec Prašník. Tím městečko ztratilo 2/3 svého tehdejšího velkého katastru.

 

V roce 1967 Západoslovenský krajský národní výbor v Bratislavě přiznal městečku Vrbové statut města. Tehdy byl daný do užívání kulturní dům a první výškový bytový dům. Následně se v sedmdesátých a osmdesátých letech uskutečnila rozsáhlá bytová výstavba, v důsledku které stoupl počet obyvatel města přibližně o třetinu, na současných 6249 (sčítání lidu v roce 2001).

 

 
Copyright Mesto Vrbové
administrátorský prístup