Vrbové
Kalendář akcí

» 02.07.2018 | 

Vizovice stále živé

 

Dům kultury si Vás dovoluje pozvat 2.7.2018 od 17 hodin na vernisáž výstavy fotografa Petra Jaroně pod názvem Vizovice tradiční, moderní, stále živé.

Výstava potrvá do 31.8.2018

 

více zde »

 
 

» 04.06.2018 | 

Vizovičtí výtvarníci

 

Dům kultury Vizovice si Vás dovoluje pozvat na vernisáž dne 4.6.2018 v 17 hodin pod názvem Vizovičtí výtvarníci. Výstava potrvá do 29.6.2018

 

více zde »

 
 

» 24.05.2018 | 

Rockování

 

Osobnosti a hudba Jiřího Černého. V kulturním domě ve Vizovicích 24.5.2018 od 18 hodin. Kavárna.

 

více zde »

 
 

Zobrazit všechny novinky »

 

,,TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY"

Historie města

Vizovice se v písemných pramenech připomínají poprvé v roce 1261, a to v zakládací listině cisterciáckého kláštera, který založil královský kastelán na hradě Brumově Smil ze Střílek. Klášter byl po něm nazván Smilheim, nebo také Rosa Mariae - Růže Mariina. Vizovice už tehdy existovaly před tímto datem, jako trhová ves.

Klášter byl osazen cisterciáckými mnichy z Velehradu a nadán značným majetkem, kromě Vizovic to bylo na pětadvacet dalších vsí. Mezi okolní šlechtou a klášterem docházelo k častým sporům o klášterní statky, které vyvrcholily v době husitské. V druhé polovině 15. století klášter zcela zanikl, právo držby Vizovic získali páni z Kunštátu. Právě z erbu tohoto rodu se odvozuje městský znak.

Ve vlastnictví města se vystřídala řada rodů, např. Boskovicové, Říčanští, Doczyové, Gollenové, Blümegenové a Stillfriedové. Z událostí za jejich panství uvádíme povýšení Vizovic na městečko králem Jiřím z Poděbrad v roce 1466, povýšení na město císařem Maxmiliánem II. v roce 1570 a zrušení patrimoniální správy v roce 1848. Poté až do roku 1949 bylo město sídlem soudního okresu.

Vedle těchto správních změn jsou dějiny Vizovic naplněny zprávami o vpádech cizích vojsk a povstalců především z Uher, a o živelných katastrofách. V neklidných dobách byl klášter i město několikrát vypleněno. Je obdivuhodné, jak houževnatí museli být naši předci, když vždycky znovu začali budovat svá obydlí. Dodnes je v pamětech lidí uchován především požár z roku 1887, který zničil náměstí a větší část okolních ulic. Shořelo na tři sta domů, stodol a chlévů. Vyhořela i dřevěná radnice s obecním archívem. Víc jak tisíc lidí zůstalo bez přístřeší. Ale i z tohoto neštěstí se město vzpamatovalo a začalo získávat tvář, kterou známe dnes.....

Dva podniky byly pro vizovickou šlechtu zásadním zdrojem příjmů. Pivovar a palírna. Jak nás zpravují katastrální zdroje, vyráběl pivovar roku 1843 2 500 věder piva a produkce palírny ve výši 800 věder ročně, umožňovala část zejména kořalky prodávat i cizím kupcům. Tady někde se rodila budoucí sláva vizovické slivovice. Zbývá jen pro úplnost dodat, že majiteli prvotních palíren byli Židé. Z těchto židovských rodů se páleničkáři rekrutovali dlouho. Známá je tradice rodu Singrů a Jelínků.

 

Vizovice jsou tedy už od 19 století spojeny s výrobou a distribucí slivovice, což je dnes propagováno heslem „Vizovice město slivovice". Samotný podnik si sice těžce zachovával i přes období socialistické etapy samostatnost, ale během staletí, zejména na přelomu 20. a 21. století se pod novým vedením přeměnil na mezinárodní společnost s několika dceřinými organizacemi v zahraničí a přes historicky nejvyšší investice se podařilo zachovat vyvážený podíl vlastního i cizího kapitálu. Na počátku třetího tisíciletí byly přikoupeny přilehlé pozemky a investováno do ochranných známek souvisejících s Vizovickým trnkobraním, které má už svou tradici.

 

 

Na počátku 21. století se etablovala na světovém poli podporou několikadenního rockového festivalu Masters of Rock. Výrazně podporuje i další aktivity na kulturním poli ve městě.

 

Zvlášť významné je také zemědělství, které určuje především ráz místní krajiny. Na pastvinách se objevuje skot Aberdeen Argus v barevných variantách nejprve černé, později i červené barvy.

 

Vizovice jsou také zajímavé svým školstvím. Existenci školy ve Vizovicích ve starých dobách dokládají zmínky v archivních materiálech, týkající se však spíše učitelů, kteří zde působili. Až zpráva z r. 1683 hovoří o tom, že za vpádu tureckého do Vizovic byla mimo jiné zničena i škola. Základní školství bylo postupně doplňováno novými formami výuky -obecná škola, chlapecká měšťanská škola, od r. 1902 měšťanka dívčí, zvláštní škola- a od konce 19. století školami středního typu, které postupně zanikaly. V r.1883 otevřena pokračovací škola živnostenská, 1893 odborná košíkářská škola, 1912  Zemská ovocnářská a hospodářská škola, 1954 jedenáctiletá střední škola, od roku 1960 s názvem střední všeobecně vzdělávací škola. V roce 1964 doplnila vizovická školní zařízení Střední zemědělsko - technická škola. V roce 1978 zde byla umístěna Učňovská škola z Želechovic n. Dřevnicí - Lípy, která postupně měnila svůj název i obsah zaměření. Název  Střední odborné učiliště místního hospodářství z r. 1982  se změnil v r. 2005 na současný Střední škola oděvní a služeb Vizovice. Škola připravuje žáky v šesti oborech vzdělání - Oděvnictví, Kosmetička, Podnikání, Kadeřník,  Fotograf a Krejčí a umožňuje postgraduální studium i pro rozšíření kvalifikace pro zaměstnané.

 

 

 

© Město Vizovice

Autorizovaná oblast