Vrbové
Kalendář akcí

» 02.07.2018 | 

Vizovice stále živé

 

Dům kultury si Vás dovoluje pozvat 2.7.2018 od 17 hodin na vernisáž výstavy fotografa Petra Jaroně pod názvem Vizovice tradiční, moderní, stále živé.

Výstava potrvá do 31.8.2018

 

více zde »

 
 

» 04.06.2018 | 

Vizovičtí výtvarníci

 

Dům kultury Vizovice si Vás dovoluje pozvat na vernisáž dne 4.6.2018 v 17 hodin pod názvem Vizovičtí výtvarníci. Výstava potrvá do 29.6.2018

 

více zde »

 
 

» 24.05.2018 | 

Rockování

 

Osobnosti a hudba Jiřího Černého. V kulturním domě ve Vizovicích 24.5.2018 od 18 hodin. Kavárna.

 

více zde »

 
 

Zobrazit všechny novinky »

 

,,TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY"

O projektu

Loga projektu POZNEJ SVÉHO SOUSEDA

Přeshraniční projekt ,,Poznej svého souseda

Město Vizovice získalo dotaci na projekt ,,Poznej svého souseda. Cílem projektu je účinnější a efektivnější propagace příhraničních regionů – Města Vizovice a Vrbové.

Mezi tři základní výstupy projektu zaměřeného na podporu cestovního ruchu patří společný propagační materiál - průvodce města Vizovice a Vrbové, společné webové stránky (http://www.vizovice-vrbove.eu) a společná výstava fotografií, která bude realizovaná každoročně vždy střídavě na obou stranách hranice po dobu udržitelnosti projektu.

 

Kromě výše uvedeného bylo vytvořeno informační středisko na české straně, které spolu se slovenskými partnery prokazatelně přispívá k odstraňování bariér a rozvoji přeshraničních kontaktů. Výsledkem je tak upevnění vzájemného partnerství a posílení dlouhodobých forem spolupráce. Zvlášť významným je také společná prezentace obou příhraničních regionů na veletrhu cestovního ruchu.

 

Doba realizace: březen 2010 - leden 2011

Zdroje financování:
Celkové způsobilé výdaje                          23.500,- EUR = 100%                 

Dotace ze zdrojů strukturálních fondů EU    19.975,- EUR = 85%
Vlastní zdroje                                               3.525,- EUR = 15%

 

Operační program:                 Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013, Fond Mikroprojektů

Spolufinancovaný fondem:   Evropský fond regionálního rozvoje

Prioritní osa:                           1. Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce

Oblast podpory:                      1.6 Fond mikroprojektů

 

 

Více informací u:

- projektového manažera: Ing. Jana Malá, jana.mala@vizovice.eu

 

 


„TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY“

 

 

 

© Město Vizovice

Autorizovaná oblast